Как е от плик и калъфка и в същото време комплекта е от три части?