Vasil Vazov

28 Май 2019

...надявам се да не съм сбъркал с тази поръчка, понеже миналото лято си построих навес за колата и преди около месец и по-малко дори бях
изненадан от цяло семейство,че и нагоре от лястовички, но за съжаление няма как да се съберем образно, така че надявам се,че този
препарат става и върши работа и за лястовиците или вече съм сгрешил с него и с това,че съм го поръчал?
?????
?