Rayko belopitov до 29 апр 2020

Какво е максималното тегло на натоварване?