Защо никъде на няколко стола които харесах включително и тоя не пише
КОЛКО КИЛОГРАМА ИЗДЪРЖА? Това е най-важния въпрос за всеки един стол.
Бъдете така добри да отговорите скоро.