- Допустимо натоварване на стола, в [kg]?
Можете ли да ми кажете, от описанието на производителя?
Благодаря!