Здравейте, сушилнята може ли да се ползва и като кондензационна (т.е да има контейнер, където се събира вода и да не се свързва с канализация)?