Може ли да се пише текст и да се чертае с писалката?