Пламен Топалов до 17 Май 2019

Каква е широчината на тавата?