Алексей до 23 апр 2020

Ясно ли се наблюдават както луната,така и някои от планетите като Сатурни Юпитер.Лесно ли се борави с него.Благодаря.