До каква дебелина клони може да реже и дали има някаква гаранция?