Djan Halil до 02 Сеп 2020

защо в заглавието пише QLED, а в спецификациите е избрано OLED? OLED ли е или QLED?