Формати за възпроизвеждане на видеоклипове - Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
Поддържани формати на субтитрите -. SMI,. SRT,. SSA,. SUB,. TXT,. ASS
Формати за възпроизвеждане на музика - AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2)
Формати за възпроизвеждане на изображения - JPEG, BMP, GIF, PNG Подържа ли тези формати?