Не се препоръчва

Има качена снимка на чашата с надпис Canon, а в оригинал е Canian!