Здравейте
В описанието сте посочили на "брой страници - 5000 бр"
а на секция "основни характеристики " - 1600бр копия
Последно с тази касета 5000бр копия или 1600бр могат да се принтират?