ziasko до 25 апр 2020

Чрез какви портове може да се свързва към други устройства, например комютър?