Iliyana Kalvina

05 апр 2019

Тостерът за стандартни филии хляб ли е или за квадратни?