8970 лв. 8300 лв.

Добавете снимка на задната страна на усилвателя, моля, какви входове / изходи има?