За хора на каква височина е подходящо колелото понеже възрастни е доста общо казано