При показания от вас размер 195х15 означава ли,че ще станат та гуми 195х65х15?