Кабелна или акумулаторна е прахосмукачката? Никъде не пише!