Кажете къде се намира филтъра. Разглобих го от задната страна,
но освен компресора друго не видях.