Много съм доволен

Доволен съм, безшумен, като недостатък според мен са прекалено дългите кабели