Върши ли добра работа при по-гъсти (по-плътни един до друг) зъби?