1.559,94 лв.

1.330,79 лв.

1.342,16 лв.

ПЦД: 1.737,41 лв.

1.447,84 лв.

2.326,88 лв.

1.967,04 лв.

24,00 лв.

1.967,04 лв.

1.131,84 лв.

1.622,28 лв.

ПЦД: 1.951,60 лв.

1.626,33 лв.

ПЦД: 103,20 лв.

63,91 лв.

ПЦД: 1.562,76 лв.

1.274,46 лв.

ПЦД: 117,60 лв.

63,91 лв.

ПЦД: 66,00 лв.

44,99 лв.

926,47 лв.

1.100,77 лв.

935,00 лв.

1.165,45 лв.

1.580,16 лв.

ПЦД: 84,00 лв.

33,91 лв.

ПЦД: 32,56 лв.

19,43 лв.

ПЦД: 1.517,92 лв.

1.264,93 лв.

1.580,16 лв.

ПЦД: 84,00 лв.

33,91 лв.

169,57 лв.

ПЦД: 84,00 лв.

33,91 лв.

54,08 лв.

ПЦД: 84,00 лв.

33,91 лв.

125,99 лв.

ПЦД: 163,20 лв.

63,91 лв.

ПЦД: 62,40 лв.

56,09 лв.

ПЦД: 117,60 лв.

63,91 лв.

ПЦД: 84,00 лв.

71,74 лв.