ПЦД: 6.868,03 лв.

5.723,36 лв.

ПЦД: 90,20 лв.

83,08 лв.