ПЦД: 8,65 лв.

5,30 лв.

33,72 лв.

ПЦД: 7,49 лв.

5,76 лв.

21,22 лв.

120,00 лв.

70,13 лв.

35,30 лв.

64,99 лв.

56,26 лв.

36,96 лв.

30,22 лв.

25,99 лв.

42,66 лв.

163,64 лв.

43,21 лв.

393,82 лв.

67,79 лв.

48,63 лв.

102,86 лв.

113,78 лв.

19,38 лв.

59,47 лв.

168,38 лв.

ПЦД: 320,00 лв.

50,00 лв.

19,25 лв.

40,26 лв.

40,65 лв.

9,78 лв.

247,80 лв.

246,58 лв.

225,83 лв.

81,42 лв.

189,36 лв.

11,79 лв.